Info

Foxen är en ideell förening. Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel, samt umgänge mellan spelare. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.
Föreningen valde därför att skapa konventet Foxcon.

Foxcon är ett Anime och Spelkonvent som riktar sig mot östasiatisk populärkultur och spel.
Foxcon har tidigare anordnats under året 2012 på Navets skola i Örebro.
År 2013 valde Foxcon att flytta till en lokal som ligger närmare Örebros central, vilket då resulterade i att vi hamnade på Kulturhuset.
Inför 2014 så letar vi fortfarande efter en passande lokal och detta kommer att uppdateras så snart en lokal är inbokad.

Till Föräldrar och de som vill läsa om Foxcons regler

Under drop-down menyn “Föräldrar & Regler” kan ni läsa på mer ingående om Foxcons regler.