Kontakt

För kontakt med Föreningen Foxens styrelse 2014: 

Allmänna frågor: info@foxcon.se

Ordförande: Tommie Percy

Info@foxcon.se

Sekreterare: Henrik Jelaca

Info@foxcon.se

Kassör: Hasan Demir

ekonomi@foxcon.se

Klagomål:
info@foxcon.se

Nicklas Östling
Marknadsföring